Elektronické cenovky - Nov

 
 
Úvod > Elektronický papier > Elektronické cenovky
 
image001.jpg
 
 

Elektronické cenovky

   Nová generácia bezdrôtových elektronických cenoviek odstraňuje potrebu papierových etikiet a papierových štítkov. Ide o najmodernejšiu a skutočne prelomovú technológiu, tzv. bieleho elektronického papiera - "E-Paper Display". Elektronické cenovky na svoj chod nepotrebujú žiaden kábel – cenovky komunikujú úplne bezdrôtovo. Riešenie ponúka obchodníkom nákladovo najefektívnejšie, vysoko flexibilné riešenie poskytujúce viacero predností a výhod: 

 • Plne grafické riešenie elektronických cenoviek postavené na technológii e-ink predstavuje absolútnu svetovú špičku,
 • Vysoký kontrast a rozlíšenie s excelentným širokým pohľadovým uhlom zaručuje dokonalú čitateľnosť grafického obsahu, vrátane loga, obrázkov, čiarových a QR kódov,
 • Tretia dynamická farba na zvýraznenie akcií alebo ľubovoľného obsahu,
 • Centrálna správa a aktualizácia zobrazovaných cien, produktových a propagačných informácii,
 • Možnosť meniť obsah až niekoľko tisíc displejov naraz,
 • Viacúčelové prepínanie zobrazovacích stránok medzi rôznymi prevádzkovými stavmi, napríklad medzi údajmi pre zákazníka a údajmi pre zásobovanie,
 • Bistabilné displeje s takmer nulovou spotrebou energie s funkčnou životnosťou až 10 rokov bez potreby údržby,
 • Jednoduchá inštalácia, integrácia a minimálna starostlivosť – návratnosť investície (ROI) cca 12 mesiacov,
 • Zníženie nákladov na infraštruktúru – neinštalujú sa žiadne vodiče alebo káble,
 • Možnosť merať teplotu prostredia, a teda spätná väzba pre obchodníka o správnosti uskladnenia,
 • Výborný marketingový nástroj (zobrazenie loga, happy hour, zásoby na sklade, doplňujúci popis tovaru....),
 • Žiadne pokuty za nesprávne zobrazenie ceny,
 • Vysoká spokojnosť zákazníkov
 
 
 
cenovky_schema_2.jpg
 
 
NAŠE INŠTALÁCIE