Elektronické zobrazovanie pozícii v sklade a logistike - Nov

 
 
Úvod > Elektronický papier > Elektronické zobrazovanie pozícii v sklade a logistike
 

Elektronické zobrazovanie pozícii v sklade a logistike

  Elektronické bezdrôtové zobrazovanie údajov v reálnom čase nájde široké uplatnenie v skladovom odvetví ako aj v širšom segmente logistiky. Na displejoch je možné dynamicky zobrazovať plne grafický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC).

 
 
 
electronic-labels-priemysel.jpg
 
 

 

Zvýšte viditeľnosť označenia pozície tovaru pomocou moderného bezdrôtového elektronického zobrazovania                                               

  •      Prepojením s WMS displej zobrazuje aktuálne informácie (pozícia, status) dynamicky a v reálnom čase, 
  •      Rýchla zmena informácii (Pick-up List, popis),
  •      Zvýšená efektivita pri manipulácii s tovarom (LED svetlo na displeji).

 

Pôvodné papierové označenie pozícii tovaru:

 

oznacenie_pozicie_tovaru_v_sklade papierove_oznacenie_tovaru_v_sklade                   

                                               

Moderné elektornické bezdrôtové zobrazenie:   

 

 oznacenie_tovaru_v_skladeelektronicke_oznacenie_tovaru_v_sklade

Schéma elektronického zobrazenia pozície tovaru:

 

 
 
obrazok7a.png
 
 

 

Architektúra skladového systému elektronického označovania:

 

 
 
elektronicke_oznacenie_sklad.png