Inventúrny systém

 
 
Úvod > Inventúrny systém
 

Inventúrny systém

   

   Aplikácia InvHIM (inventúra hmotného investičného majetku) je určená pre inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku Vašej spoločnosti. Aplikácia predpokladá, že všetok hmotný majetok je evidovaný pod príslušným kódom (čiarovým, alebo iným).
Podľa požiadaviek klienta je možné parametrizovať snímač tak, aby rozpoznával majetok evidovaný v číselníku. Rovnakým spôsobom je možné do zariadenia importovať zoznam lokácií a priestorov z Vašej centrálnej databázy.
Zadávanie kódov do snímača je možné pomocou laserového snímača čiarových kódov alebo priamym ručným vstupom cez klávesnicu.
Zosnímané dáta sa počas práce priebežne exportujú na server, kde sa ukladajú vo zvolenom požadovanom formáte (súbor, databáza).
Aplikácia je typu klient-server, to znamená, že súčasťou balíka je aj komunikačné rozhranie s Vašou centrálnou databázou na serveri, ktorý okrem transakčnej funkcie plní aj úlohu updatovania aplikácie a vzdialenej správy pre servisnú podporu v prípade hlásenej poruchy.

 

Celý článok...