Obchodný systém s centrálnym riadením

 
 
Úvod > Obchodný systém s centrálnym riadením
 

Obchodný systém s centrálnym riadením

 
 
 
bata_obrazok.jpg
 
 

softvérové riešenia

Všetkým našim softvérovým riešeniam predchádza starostlivá analýza a detailné plánovanie. Zameriavame sa na komplexný vývoj a údržbu našich aplikácii, pričom vždy dbáme na ich spoľahlivé testovanie. Samozrejmosťou je kvalitný servis a pravidelná aktualizácia softvéru. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby so zameraním na fiškálne zákony, ekonomické informačné systémy a prevádzkovanie informačno-obchodných a skladových systémov.    

komunikačná infraštruktúra

Zameriavame sa na dôkladnú analýzu, návrh a tvorbu počítačových sieti a telekomunikačných projektov. Dôležitou súčasťou nášho portfólia je implementácia, inštalácia a konfigurácia počítačových sieti a pobočkových telefónnych ústrední. Poskytujeme vzdialenú správu LAN a WAN sieti, meraní a analýzu stavu siete, údržbu a servis sieťového softwéru a hardwéru. Poskytujeme montáž optickej kabeláže a profylaxiu sieťových a pokladničných zariadení. 

hardvérové riešenia

Dodávame a inštalujeme široký sortiment hardvérových komponentov zariadení, predovšetkým so zameraním na obchodné, skladové, ako i logistické a priemyslové potreby. Poskytujeme komplexný servis registračných pokladní, výpočtovej a skenovacej techniky, ručných skenerov a tlačiarní.