Systém riadenia skladu

 
 
Úvod > Systém riadenia skladu
 

 
 

Systém riadenia skladu

 

    Optimálne skladové hospodárstvo umožňuje výrazne zvýšiť efektivitu tovarového hospodárenia a výkonnosť skladových operátorov. Minimalizuje chyby a skracuje neproduktívny čas. Správne nastavený systém skladovacieho systému navyše umožňuje efektívne odhadnúť rozloženie času strávených pre jednotlivé procesy v rámci tovarového chodu spoločnosti.

    Systému riadenia skladu (WMS) predstavuje ideálne riešenie pre potreby sledovania, kontroly a spracovania celkového tovarového toku, firemnej logistiky a „route menežmentu“. Aplikácia je určená na komplexné pokrytie tovarového toku - od príjmu tovaru až po jeho distribúciu z centrálneho skladu na konkrétnu predajňu prostredníctvom dodacieho listu. Slúži na pokrytie aktuálneho stavu na predajniach a stavu expedície z centrálneho skladu. Máte tak možnosť sledovať detailné údaje pre jednotlivé trasy a predajne, čo Vám ponúka ideálny priestor na ďalšiu optimalizáciu tovarového toku. Prehľadný systém umožňuje vytváranie distribučných a dodacích listov. Systém riadenia skladu Vám umožňuje efektívnu kontrolu stavu a doplnenie chýbajúcich tovarov na konkrétnych predajniach. Aplikácia pozostáva z hrubého klienta nainštalovaného na PC pracovníkov skladu a distribúcie bežiacej na serveri. Systém tak umožňuje okrem detailnej kontroly distribuovaného tovaru na predajne aj sledovanie výkonnosti skladových pracovníkov.  

 
 
 

softvérové riešenia

Všetkým našim softvérovým riešeniam predchádza starostlivá analýza a detailné plánovanie. Zameriavame sa na komplexný vývoj a údržbu našich aplikácii, pričom vždy dbáme na ich spoľahlivé testovanie. Samozrejmosťou je kvalitný servis a pravidelná aktualizácia softvéru. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby so zameraním na fiškálne zákony, ekonomické informačné systémy a prevádzkovanie informačno-obchodných a skladových systémov. 

komunikačná infraštruktúra

Zameriavame sa na dôkladnú analýzu, návrh a tvorbu počítačových sieti a telekomunikačných projektov. Dôležitou súčasťou nášho portfólia je implementácia, inštalácia a konfigurácia počítačových sieti a pobočkových telefónnych ústrední. Poskytujeme vzdialenú správu LAN a WAN sieti, meraní a analýzu stavu siete, údržbu a servis sieťového softwéru a hardwéru. Poskytujeme montáž optickej kabeláže a profylaxiu sieťových a pokladničných zariadení. 

hardvérové riešenia

Dodávame a inštalujeme široký sortiment hardvérových komponentov zariadení, predovšetkým so zameraním na obchodné, skladové, ako i logistické a priemyslové potreby. Poskytujeme komplexný servis registračných pokladní, výpočtovej a skenovacej techniky, ručných skenerov a tlačiarní.