Vyvolávacie systémy

 
 
Úvod > Vyvolávacie systémy
 

 
 

Vyvolávacie systémy

Vyvolávací systém

Vyvolávací systém slúži na riadenie toku zákazníkov na pobočkách rôznych inštitúcií, ako sú napríklad banky, úrady, mobilní operátori, vodárne, plynárne, elektrárne, lekárne alebo polikliniky a nemocnice.

Systém pozostáva z hardvérovej a softvérovej časti. Riadiaci softvér je plne centralizovaný, čo znamená, že je možné ovládať viacero pobočiek naraz. Celý softvér je postavený na webovej technológii a nie je potrebná žiadna inštalácia dodatočného softvéru na bežné pracovné stanice.

Hardvérové časti systému sa skladajú zo vstupného zariadenia - kiosku, na ktorom si zákazník zvolí svoju službu, ktorú prišiel na pobočku vybaviť. Zákazník sa potom usadí do čakacej zóny a sleduje svoje poradové číslo na hlavnom displeji. Displej môže byť 7-segmentový LED displej alebo LCD obrazovka. Po vyvolaní zákazníka, hlavný displej zákazníka nasmeruje na správne pracovisko podľa poradového čísla, ktoré svieti na pracoviskovom displeji.

Moduly vyvolávacieho systému

•             Manažment - informácie o stave pobočky v reálnom čase

•             Štatistiky - štatistické výstupy zo systému a analýzy

•             Administrácia - manažment užívateľských prístupov

•             Konfigurácia - manažment systémových nastavení a riadenie toku zákazníkov

•             Integrovaná multimediálna aplikácia - manažment layoutov na prehrávanie videí a layoutov 

•             Systém na objednávanie klientov - nastavenia systému na objednávanie klientov