Vyvolávacie systémy

 
 
Úvod > Vyvolávacie systémy
 

 
 

Vyvolávacie systémy

   

    Vyvolávací systém slúži na riadenie toku zákazníkov na pobočkách rôznych inštitúcií, ako napríklad banky, úrady, mobilný operátori, vodárne, plynárne, elektrárne, lekárne alebo polikliniky a nemocnice. Vyvolávací systém je vhodný všade, kde vznikajú rady čakajúcich, ktoré treba usmerňovať. 
Pomocou vyvolávacieho systému je možné získať jedinečné štatistické dáta: dĺžku čakacjej doby, transakčné časy a hlavne dôvod príchodu zákazníka na pobočku. 
    Vyvolávací systém pozostáva z hardvérovej a softvérovej časti. Riadiaci softvér je plne centralizovaný, čo znamená, že je možné ovládať viacero pobočiek naraz. Zároveň je konfigurovateľný do takej miery, že sa dokáže bez zásahu programátora integrovať do rozličných prostredí, ako napríklad banka, mobilný operátor či nemocnica. Celý softvér je postavený na webovej technológii, čiže nie je potrebná žiadna inštalácia dodatočného softvéru na bežné pracovné stanice. Na ovládanie postačuje štandardný webový prehliadač. Softvér obsahuje viaceré rozširujúce zásuvné moduly, napríklad rezervačný systém alebo vzdialene ovládaná reklama s bočným panelom, na ktorom sa zobrazujú vyvolané čísla. Riadiaci softvér je otvorená aplikácia a spoľahlivo podporuje integráciu so systémami tretích strán. 
   Hardvérové časti systému sa skladajú zo vstupného zariadenia “kiosku”, na ktorom si zákazník zvolí svoju službu, ktorú prišiel na pobočku vybaviť. Zákazník sa potom usadí do čakacej zóny a sleduje svoje poradové číslo na hlavnom displeji. Displej môže byť 7-segmentový LED displej alebo LCD obrazovka. Po vyvolaní zákazníka, hlavný displej zákazníka nasmeruje na správne pracovisko podľa poradového čísla, ktoré svieti na pracoviskovom displeji.