Zebra QLn Series Healthcare

 
 
Úvod > Zebra QLn Series Healthcare
 

Mobilné tlačiarne Zeba QLn Series Healthcare

Mobilné tlačiarne Zebra série QLn Healthcare sú svojou konštrukciou určene predovšetkým pre nasadenie v zdravotníckych zariadeniach. Skonštruované sú z ľahko dezinfikovateľného plastového materiálu. Špecifická bezpečnosť je kladená na bezpečné napájanie.

 
 
 
qln_healthcare.png
 
 

Mobilná tlačiareň Zebra pre zdravotnictvo

Mobilná tlačiareň Zebra QLn 220 Healthcare

Všetkým  našim softvérovým  riešeniam predchádza starostlivá analýza a detailné plánovanie. Zameriavame sa na komplexný vývoj a údržbu našich aplikácii, pričom vždy dbáme na ich spoľahlivé testovanie. Samozrejmosťou je kvalitný servis a pravidelná aktualizácia softvéru. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby so zameraním na fiškálne zákony, ekonomické informačné systémy a prevádzku informačno-obchodných a skladových systémov.  

Mobilná_tlačiareň_Zebra_pre_zdravotnictvo

Mobilná tlačiareň Zebra QLn 320 Healthcare

Zameriavame sa na dôkladnú analýzu, návrh a tvorbu počítačových sietí a telekomunikačných projektov spolu. Dôležitou súčasťou nášho portfólia je implementácia, inštalácia a konfigurácia počítačových sieti a pobočkových telefónnych ústrední. Poskytujeme vzdialenú správu LAN a WAN sietí, meranie a analýzu stavu siete, údržbu a servis sieťového softvéru a hardvéru. Ponúkame montáž optickej kabeláže a profylaxiu sieťových a pokladničných zariadení.