Zebra QLn Series

 
 
Úvod > Zebra QLn Series
 

Mobilné tlačiarne Zebra QLn Series

Mobilné tlačiarne Zebra QLn sú obľúbené predovšetkým pre svoju odolnosť, nízku váhu a spoľahlivosť v takmer akomkoľvek prostredí. Pre svoju rozšírenú pamäťovú kapacitu a spoľahlivú konektivitu nachádzajú široké uplatnenie.  

 
 
 
qln_series_obrazok.png
 
 

Mobilná tlačiareň Zebra QLn220

Mobilná tlačiareň Zebra QLn220

Všetkým  našim softvérovým  riešeniam predchádza starostlivá analýza a detailné plánovanie. Zameriavame sa na komplexný vývoj a údržbu našich aplikácii, pričom vždy dbáme na ich spoľahlivé testovanie. Samozrejmosťou je kvalitný servis a pravidelná aktualizácia softvéru. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby so zameraním na fiškálne zákony, ekonomické informačné systémy a prevádzku informačno-obchodných a skladových systémov.  

Mobilná tlačiareň Zebra QLn320

Mobilná tlačiareň Zebra QLn320

Zameriavame sa na dôkladnú analýzu, návrh a tvorbu počítačových sietí a telekomunikačných projektov spolu. Dôležitou súčasťou nášho portfólia je implementácia, inštalácia a konfigurácia počítačových sieti a pobočkových telefónnych ústrední. Poskytujeme vzdialenú správu LAN a WAN sietí, meranie a analýzu stavu siete, údržbu a servis sieťového softvéru a hardvéru. Ponúkame montáž optickej kabeláže a profylaxiu sieťových a pokladničných zariadení. 

Mobilná tlačiareň Zebra QLn420

Mobilná tlačiareň Zebra QLn420

Dodávame a inštalujeme široký sortiment hardvérových komponentov zariadení, predovšetkým so zameraním na obchodné, skladové, ako aj logistické a priemyselné potreby. Poskytujeme komplexný servis registračných pokladní, výpočtovej a skenovacej techniky, ručných skenerov a tlačiarní.