Zebra Xi Series

 
 
Úvod > Zebra Xi Series
 

Priemyselné tlačiarne Zebra Xi Series

Priemyselné tlačiarne Zebra Xi4 sú známe svojou robustnou konštrukciou, rýchlosťou tlače a vysokou produktivitou. Kvalitu tlače si zachovávajú aj v náročnejšom priemyselnom prostredí. Tieto kvality pretavené do celkovo prijateľnej ceny znamenajú inteligentnú voľbu pre tlač rôznych priemyselných aplikácii.

 
 
 
zebra_xi4.png
 
 

Priemyselná tlačiareň Zebra 110Xi4

Priemyselná tlačiareň Zebra 110Xi4

Všetkým  našim softvérovým  riešeniam predchádza starostlivá analýza a detailné plánovanie. Zameriavame sa na komplexný vývoj a údržbu našich aplikácii, pričom vždy dbáme na ich spoľahlivé testovanie. Samozrejmosťou je kvalitný servis a pravidelná aktualizácia softvéru. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby so zameraním na fiškálne zákony, ekonomické informačné systémy a prevádzku informačno-obchodných a skladových systémov.  

Priemyselná tlačiareň Zebra 140Xi4

Priemyselná tlačiareň Zebra 140Xi4 

Zameriavame sa na dôkladnú analýzu, návrh a tvorbu počítačových sietí a telekomunikačných projektov spolu. Dôležitou súčasťou nášho portfólia je implementácia, inštalácia a konfigurácia počítačových sieti a pobočkových telefónnych ústrední. Poskytujeme vzdialenú správu LAN a WAN sietí, meranie a analýzu stavu siete, údržbu a servis sieťového softvéru a hardvéru. Ponúkame montáž optickej kabeláže a profylaxiu sieťových a pokladničných zariadení. 

Priemyselná tlačiareň Zebra 170Xi4

Priemyselná tlačiareň Zebra 170Xi4 

Dodávame a inštalujeme široký sortiment hardvérových komponentov zariadení, predovšetkým so zameraním na obchodné, skladové, ako aj logistické a priemyselné potreby. Poskytujeme komplexný servis registračných pokladní, výpočtovej a skenovacej techniky, ručných skenerov a tlačiarní.   

Priemyselná tlačiareň Zebra 220Xi4

Priemyselná tlačiareň Zebra 220Xi4

Všetkým  našim softvérovým  riešeniam predchádza starostlivá analýza a detailné plánovanie. Zameriavame sa na komplexný vývoj a údržbu našich aplikácii, pričom vždy dbáme na ich spoľahlivé testovanie. Samozrejmosťou je kvalitný servis a pravidelná aktualizácia softvéru. Poskytujeme poradenské a konzultačné služby so zameraním na fiškálne zákony, ekonomické informačné systémy a prevádzku informačno-obchodných a skladových systémov.