Nová generácia bezdrôtových elektronických cenoviek odstraňuje potrebu papierových etikiet a papierových štítkov. Ide o najmodernejšiu a skutočne prelomovú technológiu, tzv. bieleho elektronického papiera – „E-Paper Display“. Vysoký kontrast a rozlíšenie s excelentným širokým pohľadovým uhlom zaručuje dokonalú čitateľnosť grafického obsahu, vrátane loga, obrázkov, čiarových a QR kódov.

Prečo elektronické cenovky ?

– Okamžitá reakcia na konkurenciu
– Dynamická interakcia s nekupujúcim
– Automatická regulácia predajných cien
– Zníženie strát
– Úplnosť informácií o produkte
– Uvedenie akcií ľahšie a rýchlejšie
– 100% správnosť ceny
– Reklama v správnom čase a na správnom mieste
– Spotrebiteľské informácie
– Zosúladenie údajov a procesov na prevádzke

Prečo sa rozhodnúť pre elektronické cenovky od nás ?

– 9 ročné skúsenosti s technológiou elektronických cenoviek / elektronického papiera
– Nainštalovaných cez 200 000 displayov na 220 prevádzkach v rámci SR a ČR
– Mobilné SW aplikácie
– Dashboard – kompletný monitoring ES
– Tvorba layoutov podľa požiadaviek zákazníka, súčinnosť pri ich zavádzaní
– Skúsenosti a odbornosť pracovníkov
– Krátka reakčná doba pri servisných zásahoch
– Rýchle riešenie reklamácií
– Profesionálny prístup
– Nepretržitá hotline služba 7 dní v týždni od 06:00 – 22:00
– Používanie spoľahlivých technických prostriedkov
– Zákazník a spokojnosť zákazníka je pre nás na prvom mieste

Elektronické cenovky s podporou NFC/QRcode/Barcode