Hardvér pre obchod

Spoločnosť NOV ponúka najmodernejšie hardvérové vybavenie pre všetky druhy obchodných prevádzok. Distribuujeme pokladničné a platobné terminály, interaktívne dotykové terminály, prenosné tablety a snímače čiarových kódov, počítadlá zákazníkov a riešenia na ochranu tovaru.