Komunikačná infraštruktúra

Zameriavame sa na dôkladnú analýzu, návrh a tvorbu počítačových sieti a telekomunikačných projektov. Dôležitou súčasťou nášho portfólia je implementácia, inštalácia a konfigurácia počítačových sieti a pobočkových telefónnych ústrední. Poskytujeme vzdialenú správu LAN a WAN sieti, meraní a analýzu stavu siete, údržbu a servis sieťového softwéru a hardwéru. Poskytujeme montáž optickej kabeláže a profylaxiu sieťových a pokladničných zariadení.