Spoznajte NOV

Spoločnosť NOV, s.r.o. pôsobí v oblasti informačných technológií s dominanciou pokladničných systémov, dátovej komunikácie, skenovacích zariadení a celého spektra elektronického zobrazovania. Naším strategickým cieľom je poskytnúť zákazníkom kvalitné produkty s vysokým štandardom služieb. Ponúkame komplexné riešenia zamerané na racionalizáciu procesov a maximálnu spokojnosť Vašich zákazníkov. Od vypracovania projektovej dokumentácie, návrh softvérového riešenia, dodávku a inštaláciu hardvéru, zaškolenie užívateľov, po kvalitný servis s krátkymi reakčnými časmi. Aj preto sa naše produkty úspešne etablovali nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnom trhu.

Referencie

Naša spolupráca