Platobný systém LINEFT

Platobný systém LinEFT je najmodernejšie riešenie elektronického platobného systému pre obchodné prevádzky. Zabezpečuje spoľahlivú, rýchlu a bezpečnú platbu bankovými kartami.

Bol vytvorený ako samostatný platobný systém plne spolupracujúci s pokladničným systémom LinPOS a zohľadňujúcim všetky bezpečnostné štandardy pre elektronické platby. LinEFT sa skladá z dvoch modulov:
EFT modul pre pokladňu
EFT transakčný server

Funkcionalita systému LinEFT

Elektronický platobný systém LinEFT je založený na integrácii EFT modulu k pokladničnému systému LinPOS tak, aby oba tieto systémy (pokladničný a platobný) kooperovali a pri požiadavke na úhradu nákupu bankovou kartou toto i zabezpečili. Každá požiadavka na platbu kartou je po jej autorizácii zákazníkom odoslaná prostredníctvom EFT modulu pre pokladňu po sieti typu LAN/WAN a X.25/NUI na EFT transakčný server, kde je vykonaná analýza požiadavky. Táto je následne odoslaná na autorizáciu do autorizačnej centrály. Po jej autorizovaní v autorizačnej centrále (prijatí alebo zamietnutí) sa informácia rovnakou cestou vráti späť na pokladňu. K zadaniu čísla karty slúžia integrované klávesnice so snímaním bankových kariet od spoločnosti WINCOR-NIXDORF, na účel autorizácie PIN kódom slúži PIN-PAD.

Výhody LinEFT

  • úspora nákladov na zaobstaranie platobného terminálu (využitie klávesnice)
  • priame prepojenie s pokladničným systémom LinPOS
  • spoľahlivosť celej aplikácie
  • monitorovanie a vzdialená správa systému
  • prehľadné štatistiky a tlačové zostavy podľa požiadaviek zákazníka
  • bezpečný prenos platobných transakcii

Úrovne bezpečnosti systému LinEFT

  • úroveň ochrany údajov o platobnej karte pri ich prenose medzi jednotlivými zariadeniami (POS terminál - EFT - transakčný server - autorizačný server)
  • úroveň ochrany jednoznačnosti platobných transakcií (aby nevznikali niekoľkonásobné stiahnutia z účtu zákazníka)
  • úroveň ochrany utajenia údajov zobrazovaných pre personál pokladne

Systémová platforma

Operačný systém: RetHat Linux 7.3, Fedora Core 2
Databáza: PostgreSQL