Elektronický papier vďaka svojej inovatívnej technológií nachádza čoraz viac svoje široké uplatnenie v priemysle, výrobnom procese, v sklade a logistike.

Vďaka bezdrôtovej komunikácii umožňujú elektronické displeje zobrazovať informácie v priebehu výrobného procesu na potrebnom mieste – tovarovom koši, výrobnom páse a pod. v reálnom čase v dokonalej kvalite zobrazenia. Zobrazovaný obsah je možné spoľahlivo sledovať a riadiť z jedného miesta, čo výrazne uľahčuje prácu a zefektívňuje celý výrobný proces.

Elektronický papier v sklade a v logistike odstraňuje potrebu papierových štítkov a papierových etikiet. Na displejoch je možné dynamicky zobrazovať plne grafický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC).

Zvýšte viditeľnosť označenia pozície tovaru pomocou moderného bezdrôtového elektronického zobrazovania

Prepojením s WMS displej zobrazuje aktuálne informácie (pozícia, status) dynamicky a v reálnom čase.
Rýchla zmena informácii (Pick-up List, popis).
Zvýšená efektivita pri manipulácii s tovarom (LED svetlo na displeji).

ESL Systém