Pokladničný systém LinPOS je komplexné, vysoko progresívne riešenie vhodné pre malé aj veľké obchodné prevádzky, supermarkety či hypermarkety. Flexibilný a modulárny systém s modernou funkčnosťou je veľmi ľahko prispôsobiteľný akýmkoľvek požiadavkám zákazníka. Pokladničný systém LinPOS bol uvedený na trh v roku 2000. Odvtedy prešiel rôznymi vývojovými zmenami.

V súčasnosti sa zaraďuje medzi najmodernejšie pokladničné systémy určené pre široké nasadenie v maloobchodnej sieti. Pokladničný systém LinPOS je zložený z dvoch častí: LinPOS pokladňa a LinPOS backoffice (server).

Funkcie systému LinPOS backoffice

– nastavenie parametrov obchodu
– konfigurácia pokladní
– správa kmeňových údajov
– správa tržieb – uzávierky pokladníkov
– automatické procedúry obchodu (uzávierky, export/import údajov)
– tlačové zostavy
– monitorovanie a vzdialená správa pokladne
– vernostný systém
– online komunikácia s váhovým systémom
– komunikácia s prenosnými terminálmi na čiarový kód (príjem a výdaj tovaru, inventúra, kontrola cien tovaru)
– rôzne prístupové práva (ochrana pomocou hesla)

Prepojenia LinPOS s inými systémami

LinPOS má vytvorené rozhrania na všetky systémy používané v obchodných prevádzkach:

– váhové systémy,
– prensoné dátové terminály,
– overovače cien – Price-checkers,
– obchodné systémy, skladové systémy.

Výhody systému

– plne transakčné spracovanie,
– uchovávanie transakcií na serveri a zároveň na pokladni,
– možnosť použitia duálneho servera,
– prístup k informáciám v reálnom čase,
– klient/server aplikácia,
– vysoká bezpečnosť a výkon systému,
– trojstupňová ochrana systému proti neoprávnenému vniknutiu,
– podpora rôznych periférnych zariadení,
– prehľadné užívateľské prostredie a jednoduchá obsluha,
– možnosť použitia rôznych profilov pokladní v jednom systéme,
– možnosť pripojenia na iné pokladničné systémy,
– pripravenosť systému na zavedenie EURO,
– systém lokalizovaný pre SK, CZ, PL, HU, SLO, D, F.