Obchodný systém LinStore je určený pre evidenciu, predaj, nákup tovaru, sledovanie a vyhodnocovanie skladových operácii. Je určený pre široké spektrum maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok.

Funkcie systému LinStore backoffice

– nastavenie parametrov obchodu
– informácie o zákazníkoch a dodávateľoch prípadne výrobcoch (základné údaje, splatnosť faktúry, zakázanie/povolenie, typ spoločnosti, strediská spoločností, kontaktné osoby),
– definovanie tovarov (EAN kód, názov tovaru, kategórie tovaru, DPH, povolený predaj alebo nákup, záruka, rozmery, merné jednotky, jednotky balenia, sledovanie aktuálnych cien, sledované produkty, pozície tovarov v regáloch)
– previazanie tovarov
– plánovanie nákupných cien, plánovanie predajných cien
– výpočet predajných cien z marže alebo nákupnej ceny
– používanie viacerých cenových kategórií pre tovar, preceňovanie tovaru
– definícia rôznych druhov zliav (tovarové, zákaznícke, kombinované)
– skupiny zliav tovarov a firiem
– objednávanie, príjem, príjem prevodom
– podpora práce s prenosnými dátovými terminálmi (PDT) – pri príjme tovaru, vystavovaní objednávok, kontrole cien, inventúre
– sledovanie pohybov skladovej karty
– evidencia odberateľských objednávok, vyhotovenie a tlač dodacích listov, vystavenie predfaktúr, faktúr, dobropisov
– storno dokladov
– interný výdaj – do spotreby, do likvidácie, prevod na iný sklad v rámci vlastnej spoločnosti
– inventúra, saldo konto, import/export údajov
– napojenie na registračnú pokladňu, predaj v hotovosti cez systém LinPOS
– tlač cenníkov s rôznymi údajmi, tlačové zostavy (obratové súpisky, príjemky, výdajky, zásoby, podrobná bilancia predaja, široký výber zostáv na požiadanie zákazníka)
– štatistiky predajov, zásob
– prenos údajov medzi vzdialenými počítačmi
– definícia prístupových práv užívateľov

Prepojenia LinStore s inými systémami

Výhody systému

– komplexné riešenie obchodných reťazcov rôznych typov
– veľkoobchodné a maloobchodné riešenia
– riešenia pre prevádzky “Cash and Carry”
– komplexné skladové hospodárstvo
– jednoduchá obsluha
– plánovanie nákupných a predajných cien
– kategorizácia tovarov a firiem
– rôzne druhy zliav (zákaznícke, tovarové, kombinované)
– veľký výber štatistík a tlačových zostáv
– priama podpora prenosných terminálov
– priame prepojenie na pokladničný systém LinPOS
– vzdialená správa systému
– stabilita systému
– využitie najefektívnejších databázových systémov,
– plne transakčný systém
– bezpečnosť systému zaručená trojstupňovou ochranou (systém, databáza, aplikácia)