Aplikácia InvHIM (inventúra hmotného investičného majetku) je určená pre inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku Vašej spoločnosti. Aplikácia predpokladá, že všetok hmotný majetok je evidovaný pod príslušným kódom (čiarovým, alebo iným).

Podľa požiadaviek klienta je možné parametrizovať snímač tak, aby rozpoznával majetok evidovaný v číselníku. Rovnakým spôsobom je možné do zariadenia importovať zoznam lokácií a priestorov z Vašej centrálnej databázy.

Funkcionalita

Zadávanie kódov do snímača je možné pomocou laserového snímača čiarových kódov alebo priamym ručným vstupom cez klávesnicu.
Zosnímané dáta sa počas práce priebežne exportujú na server, kde sa ukladajú vo zvolenom požadovanom formáte (súbor, databáza).
Aplikácia je typu klient-server, to znamená, že súčasťou balíka je aj komunikačné rozhranie s Vašou centrálnou databázou na serveri, ktorý okrem transakčnej funkcie plní aj úlohu updatovania aplikácie a vzdialenej správy pre servisnú podporu v prípade hlásenej poruchy.

Aplikácia Inventúrny notebook pre off-line predajňu

Aplikácia Inventúrny notebook pre off-line predajňu je určená pre takú prevádzku, ktorá nemá priame ani iné spojenie s centrálnou databázou.
Súčasťou inventúrneho kitu je prenosný notebook, ktorý plní funkciu komunikačného servera, sieťový ADSL Router pre lokálne pokrytie Wifi a prenosné dátové terminály, ktoré slúžia na snímanie jednotlivých tovarov vo Vašom sklade alebo v predajni. Import číselníka do PDT zariadenia je podmienený aktuálnou verziou číselníka v notebooku, ktorý je možné aktualizovať zo súboru alebo priamo z centrálnej databázy (ak sa notebook dočasne nachádza v lokalite, kde existuje spojenie s centrálnou databázou), podľa požiadaviek klienta.
Zosnímané dáta sa počas práce priebežne exportujú na notebook, kde sa ukladajú vo forme databázy SQLite. Na notebooku je vytvorené rozhranie, v ktorom si môže užívateľ prezerať zosnímané dáta a upravovať ich (vkladať, mazať, editovať). Po ukončení inventúry je možné zosnímané položky exportovať do súboru, ktorý budete môcť zaradiť do Vášho databázového systému za účelom vyhodnotenia a spracovania inventúry.