N O V, s. r. o.

N O V, s.r.o.
Antolská 4
851 07 Bratislava
Slovenská republika

Sales Manager pre Slovenskú a Českú republiku                       
Mgr. Boris Ďurček
boris.durcek@nov.sk
obchod@nov.sk
+421 903 239 012

Prevádzka Zlaté Moravce

Továrenská 58/A
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 903 239 012
e-mail: info@nov.sk

Kontakt

Obchodné a marketingové oddelenie
+421 37 64 03 214
Ekonomické oddelenie
+421 37 64 03 234
Hotline
+421 903 778 328

Prevádzka Bratislava

Antolská 4
851 07 Bratislava
Tel.: +421 2 43 63 39 51
e-mail: info@nov.sk

Prevádzka Praha

Durychova 101/66
142 00 Praha
Česká republika
Tel.: +420 244 003 245
e-mail: obchod@nov.sk

Sociálne siete

Fakturačné údaje

N O V, s. r. o.
Antolská 3721/4
851 07  Bratislava, reg. na OS BA 1, vl.č. 4043/B, odd.Sro

IČO:                           31338895
DIČ:                         2020343380    
IČ DPH:                  SK2020343380
BANKA:                  UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu SK:       1370687000/1111
IBAN:                        SK45 1111 0000 0013 7068 7000
SWIFT:                       UNCRSKBX

Korešpondenčná adresa

N O V, s. r. o. – ZM
Továrenská 58/A
953 01  Zlaté Moravce
Tel.:              037 / 640 32 33
Fax:            037 / 640 32 10