N O V, s. r. o.

Antolská 4
851 07 Bratislava
Slovenská republika

Manažér predaja pre Slovenskú a Českú republiku                       
Mgr. Boris Ďurček
boris.durcek@nov.sk
obchod@nov.sk
+421 903 239 012

Hotline
+421 903 778 328
hotline@nov.sk

Prevádzka Zlaté Moravce

Továrenská 58/A
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 903 239 012
e-mail: info@nov.sk

Kontakt

Obchodné a marketingové oddelenie
+421 37 64 03 239
Ekonomické oddelenie
+421 37 64 03 233
Hotline
+421 903 778 328

Prevádzka Bratislava

Antolská 4
851 07 Bratislava
Tel.: +421 911 421 206
e-mail: info@nov.sk

Email

info@nov.sk
obchod@nov.sk
hotline@nov.sk

Prevádzka Praha

Durychova 101/66
142 00 Praha, Česká republika
Tel.: +421 903 239 012
e-mail: info@nov.sk

Fakturačné údaje

N O V, s. r. o.
Antolská 3721/4
851 07  Bratislava, reg. na OS BA 1, vl.č. 4043/B, odd.Sro

IČO: 31338895
DIČ: 2020343380    
IČ DPH: SK2020343380
BANKA: UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava
IBAN: SK45 1111 0000 0013 7068 7000
SWIFT: UNCRSKBX

Korešpondenčná adresa

N O V, s. r. o.
Továrenská 58/A
953 01  Zlaté Moravce
Tel.: 037 / 640 32 33
Fax: 037 / 640 32 10