Rezervačný systém zasadacích miestností je nový, progresívny, inovatívny elektronický systém slúžiaci pre potreby vytvárania a správy rezervácii zasadacích miestností. Jedná sa o modernú webovú aplikáciu typu klient-server, ktorej úlohou je zber a poskytovanie údajov pre účely rezervácie zasadacích miestností.

Rezervačný systém zasadacích miestností predstavuje :

 • – Možnosť rezervovať  zasadaciu miestnosť cez MS Outlook alebo iného klienta
 • – Možnosť rezervovať ad-hoc priamo na tablete
 • – Jasne rozlíšiteľný stav obsadenosti zasadacej miestnosti (červená – obsadená, zelená – voľná)
 • – Denný a týždenný prehľad obsadenosti zasadacej miestnosti
 • – Znázornenie technickej vybavenosti zasadacej miestnosti priamo na tablete
 • – Možnosť incident manažmentu priamo na tablete so zaslaním na incidentový systém zákazníka
 • – Možnosť reportingu pre účely facility management Monitoring – administrátorský prehľad
 • – Možnosť jazykovej mutácie AJ/SJ
 • – Customizácia šablón podľa špecifikácie objednávateľa

Doplnkovým riešením môže byť prehľad všetkých zasadacích miestností na veľkej obrazovke. Vďaka takémuto riešeniu dokážete poskytnúť informácie napríklad o obsadenosti zasadacích miestností, prípadne aj to, na ktorom poschodí sa nachádzajú.

Zobrazenie údajov technológiou ePAPER

Systém bezdrôtových elektronických displejov použitím technológie elektronického papiera predstavuje vysoko efektívne, dynamické a elegantné riešenie na zobrazovanie informácií v reálnom čase pred vašou zasadačkou.  Rezervačný systém zasadacích miestností technológiou elektronického papiera je vhodné riešenie pre zasadacie miestnosti, kde sa vyžaduje bezkáblová inštalácia.

V čom spočívajú výhody elektronického papiera ?

 • – Vždy aktuálne údaje rýchlo a na správnom mieste
 • – Dokonalá identifikácia priestorov
 • – Viditeľná aktuálna obsadenosť zasadacích a konferenčných miestností
 • – Elegantný dizajn v rôznych materiálových a farebných prevedeniach
 • – Bezdrôtová komunikácia – jednoduchá inštalácia, nenáročná správa
 • – Vysoko efektívne digitálne riešenie bez vedľajších nákladov
 • – Životnosť batérií až 10 rokov
 • – Monochromatický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC)