Office eSignage & Room reservation system je nový, progresívny, inovatívny elektronický systém slúžiaci pre potreby vytvárania a správy rezervácii zasadacích miestností. Jedná sa o modernú webovú aplikáciu typu klient-server, ktorej úlohou je zber a poskytovanie údajov pre účely rezervácie zasadacích miestností.

Výhody nášho riešenia

  • Možnosť rezervovať cez Outlook
  • Možnosť rezervovať ad-hoc priamo na tablete
  • Jasne rozlíšiteľný stav obsadenosti zasadacej miestnosti (červená – obsadená, zelená – voľná)
  • Denný a týždenný prehľad obsadenosti zasadacej miestnosti
  • Znázornenie technickej vybavenosti zasadacej miestnosti priamo na tablete
  • Možnosť incident manažmentu priamo na tablete so zaslaním na incidentový systém zákazníka
  • Možnosť reportingu pre účely facility management Monitoring – administrátorský prehľad
  • Možnosť jazykovej mutácie AJ/SJ
  • Customizácia šablón podľa špecifikácie objednávateľa
Doplnkovým riešením môže byť prehľad všetkých zasadacích miestností na veľkej obrazovke. Vďaka takémuto riešeniu dokážete poskytnúť informácie napríklad o obsadenosti zasadacích miestností, prípadne aj to, na ktorom poschodí sa nachádzajú.

Zobrazenie údajov technológiou ePAPER

Systém bezdrôtových elektronických displejov ePaper predstavuje vysoko efektívne, dynamické a elegantné riešenie na zobrazovanie informácií v reálnom čase.

Výhody technológie ePAPER

Vždy aktuálne údaje rýchlo a na správnom mieste
Dokonalá identifikácia priestorov
Viditeľná aktuálna obsadenosť zasadacích a konferenčných miestností
Elegantný dizajn v rôznych materiálových a farebných prevedeniach
Bezdrôtová komunikácia – jednoduchá inštalácia, nenáročná správa
Vysoko efektívne digitálne riešenie bez vedľajších nákladov
Bistabilná technológia –životnosť batérií až 5 rokov
Monochromatický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC)