Office eSignage & Room reservation system je nový, progresívny, inovatívny elektronický systém slúžiaci pre potreby vytvárania a správy rezervácii zasadacích miestností.

Jedná sa o modernú webovú aplikáciu typu klient-server, ktorej úlohou je zber a poskytovanie údajov pre účely rezervácie zasadacích miestností.

Výhody nášho riešenia

Možnosť rezervovať cez Outlook
Možnosť rezervovať ad-hoc priamo na tablete
Jasne rozlíšiteľný stav obsadenosti zasadacej miestnosti (červená – obsadená, zelená – voľná)
Denný a týždenný prehľad obsadenosti zasadacej miestnosti
Znázornenie technickej vybavenosti zasadacej miestnosti priamo na tablete
Možnosť incident manažmentu priamo na tablete so zaslaním na incidentový systém zákazníka
Možnosť reportingu pre účely facility management Monitoring – administrátorský prehľad
Možnosť jazykovej mutácie AJ/SJ
Customizácia šablón podľa špecifikácie objednávateľa

Doplnkovým riešením môže byť prehľad všetkých zasadacích miestností na veľkej obrazovke. Vďaka takémuto riešeniu dokážete poskytnúť informácie napríklad o obsadenosti zasadacích miestností, prípadne aj to, na ktorom poschodí sa nachádzajú.

Zobrazenie údajov technológiou ePAPER

Systém bezdrôtových elektronických displejov ePaper predstavuje vysoko efektívne, dynamické a elegantné riešenie na zobrazovanie informácií v reálnom čase.

Výhody technológie ePAPER

Vždy aktuálne údaje rýchlo a na správnom mieste
Dokonalá identifikácia priestorov
Viditeľná aktuálna obsadenosť zasadacích a konferenčných miestností
Elegantný dizajn v rôznych materiálových a farebných prevedeniach
Bezdrôtová komunikácia – jednoduchá inštalácia, nenáročná správa
Vysoko efektívne digitálne riešenie bez vedľajších nákladov
Bistabilná technológia –životnosť batérií až 5 rokov
Monochromatický obsah vrátane loga, obrázkov a kódov (EAN + QR + NFC)